Jump to Navigation

行政資源組

 

校內分機 8004
電子郵件 myl@mail.mcu.edu.tw
業務執掌 銘傳基河會館管理
資訊技術諮詢服務
國際暨國內證照之考試規劃
品質與時程控管

 

 

校內分機 8203
電子郵件 zfchou@mail.mcu.edu.tw
業務執掌 資訊技術諮詢服務
國際暨國內證照之考試規劃
 

 

 

校內分機 8088
電子郵件 hotel@eta.mcu.edu.tw
業務執掌

銘傳基河會館管理

 

 

 

校內分機 7005
電子郵件 daphany@mail.mcu.edu.tw
業務執掌

銘傳基河會館管理

 

 

Chinese, Traditional


by Dr. Radut.